ISSIACADEMIE

Niet minder dan 25 vooraanstaande innovatie- en transitienetwerken hebben intensief ervaringen en kennis uitgewisseld tijdens drie ISSI Academies dit voorjaar.

“De ISSI academies zijn een inspiratiebron voor de aanwezige netwerken. Zo weten we met zijn allen: we staan er niet alleen voor. Op zulke momenten wordt de verbondenheid duidelijk”, vat Ilse Dries (Dienst Algemeen Regeringsbeleid, Vlaamse Regering) de reacties goed samen. ISSI, het Innovatie Systeem voor Systeem Innovatie, is een initiatief van de twee grootste Vlaamse transitienetwerken DuWoBo en PLAN C. Ze besloten in 2009 om de krachten te bundelen en hun methodologie open te stellen. ISSI wordt gesteund door de Vlaamse overheid en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

25 Vlaamse innovatienetwerken

In totaal veertig verschillende beheerders en medewerkers van 25 Vlaamse innovatie- en transitienetwerken zaten drie namiddagen rond de tafel: Flanders DC, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en technologie (IWT), de OVAM, de Dienst Algemeen Regeringsbeleid (DAR), het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM), Flanders Smart Hub, PLAN C, DuWoBo, Komosie – de koepel van Kringwinkels, het Innovatiesteunpunt en Flanders’ PlasticVision etc. Met de aanwezigheid van gedreven medewerkers van deze innovatienetwerken lag de kennis er voor het rapen. “Er zijn een aantal typische vragen die leven binnen de innovatienetwerken, zoals “wie wil wat met elkaar delen?”, verwoordt Dirk Otte (IWT) meteen zo’n vraag. “Binnen sommige bedrijfsnetwerken speelt bijvoorbeeld de concurrentie, ieder treedt tot een netwerk toe met eigen doelstellingen en agenda’s. Dus is het zoeken naar een win-win-situatie om in groep of als sector te innoveren. Tijdens de ISSI Academies hebben we tijd kunnen maken om over die vragen van gedachten te wisselen.”

Drastische versnelling

ISSI wil een drastische versnelling realiseren binnen transitie- en innovatienetwerken, met een focus op cleantech. Die sectoren creëren enorme kansen voor Vlaamse bedrijven, zowel op vlak van tewerkstelling als van groei. Daarom ontwikkelt ISSI een methodologie voor die duurzame innovatie. “De samenwerking tussen lerende innovatienetwerken is een vrij nieuw gegeven in Vlaanderen”, legt To Simons (voorzitter DuWoBo) uit. “Het is nogal belangrijk daar een fundament onder te leggen. De ISSI Academies waren een nuttig moment om van gedachten te wisselen over welke dingen goed werken, en welke niet.” Naast de gemeenschappelijke methodologie ontwikkelt ISSI een participatieve kennisdatabank van ‘best practices’ voor de innovatienetwerken en toolkit.

Videoverslag

Wie graag nog meer reacties van deelnemers hoort op de ISSI Academies, kan deze twee video’s bekijken: de eerste over de thema’s van de ISSI Academies, de tweede met de bevindingen van de deelnemers.

Geef een reactie

Contact:

Plan C vzw
Stationsstraat 110, 2800 Mechelen
015 711 658
info at plan-c.eu
BE 084 50884 47

Volg Plan C via sociale media