Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

MaxiVia

MaxiVia

MaxiViaIJzerrijke afvalstromen uit verschillende industriële processen worden nog steeds grotendeels gestort of gebruikt in laagwaardige bouwtoepassingen. Nochtans bevatten deze stromen heel wat waardevolle metalen die herwonnen kunnen worden, en ook het residu kan op een vernieuwende manier worden hergebruikt.

 

Recyclage van ijzerrijke afvalstromen kan een grote impact hebben op het totale industriële landschap. In het MaxiVIA-project, gefinancierd door het MIP (Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform), ontwikkelen de projectpartners innovatieve routes voor de hoogwaardige inzet van deze materialen. De partners willen niet alleen waardevolle metalen herwinnen aan de hand van verfijnde scheidingstechnologieën, ook de bulk van het materiaal wil het gepast valoriseren.

ROL VAN PLAN C: input voor innovatieve business modellen
STAND VAN ZAKEN: project loopt (februari 2015 – januari 2017)

Meer INFO