Plan C is het Vlaamse transitienetwerk voor duurzaam materialenbeheer. Individuen, bedrijven, consumenten, overheidsinstanties, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties werken er samen aan een economie en maatschappij die op duurzame wijze met materialen omgaat.

VMPPlan C is één van de drie pijlers van het Vlaams materialenprogramma. Het Vlaams materialenprogramma is één van de dertien doorbraakprojecten van Vlaanderen in Actie en heeft tot doel om Vlaanderen tegen 2020 naar de top 5 van Europese regio’s te loodsen op het vlak van duurzaam materialenbeheer.

Vanuit welke overtuiging is Plan C ontstaan?

De huidige manier waarop we met materialen omgaan, resulteert in een toenemende druk op natuurlijke hulpbronnen, een afhankelijkheid van de eindige hulpbronnen, afvalstromen en groeiende emissies en energiebehoeftes.

Om een hoog welzijnsniveau te blijven garanderen voor ons en dat van onze kinderen, hier en elders, en om de draagkracht van de aarde niet schromelijk te overvragen, zullen we op een andere manier moeten produceren en consumeren.

Plan C brengt verschillende actoren samen om deze nieuwe manieren te onderzoeken en uit te testen.

Wat is duurzaam materiaalbeheer?

Materialen vormen de ruggengraat van onze economie; ze zijn de dragers van onze productie- en consumptiepatronen. Maar dit materiaalverbruik legt een veel te hoge milieudruk op de aarde. Om die reden moet ons materiaalverbruik en de daarbij horende productie- en consumptiepatronen drastisch herdacht worden.

Wat betekent de naam Plan C?

De oplossingen van vandaag voldoen niet meer. Het volstaat niet om slechts één aspect van het materiaalbeheer, bijvoorbeeld afvalbeheer, aan te pakken. Er is dringend nood aan een ingrijpend alternatief. Geen Plan B, dat alleen symptomen bestrijdt, maar een Plan C dat streeft naar radicale systeeminnovaties.

Contact:

Plan C vzw
Stationsstraat 110, 2800 Mechelen
015 711 658
info at plan-c.eu
BE 084 50884 47

Volg Plan C via sociale media